این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است


قائم 12سیدجعفر رضوی، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار ی خبرگزاری دانشجو، در خصوص دلیل حضور مقتدی صدر در ایران گفت: ما در حوزه کشور‌های منطقه و به ویژه عراق باید دو مطلب را از یکدیگر جدا کنیم یکی حضور عراق به کشور‌های حامی مقاومت مثل حزب الله لبنان و انصارالله یمن در جبهه مقاومت است که باید با نگاهی به مبتنی بر جبهه مقاومت به آن نگریسته شود و دوم نگاهی که در داخل هر کشور و با توجه به منافع ملی آن کشور وجود دارد.

وی با اشاره به مواضع مقتدی صدر در گذشته گفت: نگاهی به این مواضع نشان دهنده آن است که وی در مواردی مواضع مخالف جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است که البته منافع عراق را در نظر داشته است. به عنوان مثال تقریبا یک سال پیش بود که مقتدی صدر اظهاراتی را در خصوص حضور ایران در عراق بیان کرد و کلام وی کلامی عمومی با توجه به منافع عراق و خطاب به همه کسانی بود که در عراق حضور داشتند و غیر عراقی محسوب می‌شدند.

ادامه مطلب


 ورود ن به ورزشگاه بهانه است، تغییر ت جمهوری اسلامی نشانست

پایگاه آمریکایی هیل وابسته به کنگره آمریکا در یادداشتی به قلم تسوی کان» عضو ارشد اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ورود ن به ورزشگاه‌ها برای تماشای فوتبال را به عنوان یک بررسی ویژه در اعمال تغییر در ت‌ها و چارچوب‌های ارزشمند ایران اسلامی مد نظر قرار داده است.

در این یادداشت گام‌هایی که در تغییر ت جمهوری اسلامی ایران در پرونده ورود ن به ورزشگاه نقش راهبردی داشته و به عنوان یک سناریو طراحی شده است، به شرح زیر آمده است:

١_ رهبری واحد با انسجام عناصر داخلی و خارحی
٢_  اقدام عملیاتی عناصر داخلی در شروع نافرمانی
٣_ استفاده از ابزار رسانه برای گسترش حوزه نفوذ و نارفرمانی‌ها
۴_ استفاده از ابزار هنر برای کسب حمایت از سوی لایه‌های اجتماعی داخل و خارج
۵_  فشار بر روی سازمان‌های جهانی برای اعمال فشار بر ایران
۶_  اعمال تحریم‌های هدفمند بر ایران

در پایان این یادداشت آمده است که اگرچه تغییرات پایدار در ت‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران نیازمند ساز و کار اجباری است اما فشارهای لفظی مستمر نیز می‌تواند حاکمیت را مجبور به امتیاز‌دهی کند.


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

Akse Aghaye Khamenei
مشاور تبلیغاتی خوش نشین (خرمالوی یاد سابق ^_^) Tameshk پرسپولیس fspled مدرسه علمیه أمیرالمؤمنین(ع)درگز-واحدپژوهش مهندس خسته نسلینه منبع بزرگ کتاب های الکترونیکی و صوتی